Boek uw verblijf
Hier begint uw vakantie
Camping Ardèche » Mentions Légales

Juridische informatie

Realisatie

Chemin de l’Ardèche, 07120 Pradons

Telefoon : 04 75 93 94 95

E-mailing : camping@coudoulets.com

SIRET : 38773362900019

Hoofdredacteur & Publicatiedirecteur : M Serge POUZACHE

Site Editor

GEEK TONIC
Vertegenwoordigd door de heer Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van manager
Hoofdkantoor : 1 allée Pierre Georges Latécoère – 64200 Biarritz
Tel : 05 32 74 11 52
E-mail : support@geek-tonic.com
Website : www.gee-ktonic.com
SIRET : 89746755100015
APE : 6201Z

AUTEURSRECHT EN AUTEURSCHAP

De gehele inhoud van deze site is afhankelijk van de auteursrechten zoals op de intellectuele eigendom van de Franse wetgeving Elke reproductie (met inbegrip van de foto’s, de iconen en de downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEKTONIC. De gehele of gedeeltelijke reproductie op een elektronische drager van de site is verboden. GeekTonic wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website af. GeekTonic wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor externe links naar deze site.

PERSOONSGEGEVENS EN NOMINATIEVE INFORMATIE

U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende gegevens overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018). U kunt dit recht op toegang uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan de uitgever van de site.

Wetgeving

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden enig deel van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, beelden, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder zijn medeweten, verbonden zijn met andere sites door middel van hypermedia links. De uitgever van de site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie op deze andere sites. De internetgebruiker erkent dat op het gebruik van deze site het Franse recht van toepassing is.